skip to Main Content

Mange der lever sammen som kærester, par eller familie har oplevet perioder, hvor samværet med partneren har været hårdt med skuffede forventninger. Man kan udvikle sig meget i sit parforhold, men det modsatte kan også være tilfældet. Hvor blev forelskelsen af? Hvor blev kærligheden af? Hvor blev venskabet og fortroligheden af? Det er nok noget, som mange spørger hinanden om. Hvis begge parter er enige om at ville hinanden og fortsætte samlivet og parforholdet, er udgangspunktet godt. Hvis man ikke har det godt med hinanden og alligevel ikke kan finde ud af at ændre eller forbedre forholdet, kan parsamtalerne også være en mulighed for at kunne sige farvel til hinanden.

Parsamtaler handler om

  • at respektere hinandens forskelle og ikke lave hinanden om
  • at leve med forskellen
  • at blive bedre til at kommunikere med ”jeg budskaber”
  • at forstå hinandens reaktionsmønstre og evt. tilføre disse noget nyt
  • åbne og skjulte forventninger
  • jalousi
  • samlivet
  • at sætte nogle fælles mål for hvad man ønsker sammen
  • at huske at holde parforholdet levende

Giv dig/ jer tid og ro til fordybelse i hinanden. Hav tillid, mærk efter med respekt i kommunikationen

Back To Top