skip to Main Content

En krise kan opstå i forbindelse med store forandringer
og vendepunkter i dit liv

 • Skoleskift
 • Sociale og kulturelle forandringer
 • Uddannelse
 • Skilsmisse
 • Fødsel
 • Arbejdssituation
 • En ny og ukendt livsfase

Disse eksistentielle kriser kan give symptomer som

 • Forvirring
 • Manglende energi
 • Urolig nattesøvn
 • Mistet overblik
 • Hukommelsesproblemer
 • Humørsvingninger

Efter lang tid begynder kroppen at reagere med forskellige symptomer, som man genkender ved stress. Når du er nået dertil, kan du have brug for, at der skal ske noget nyt – for at komme videre med livet.

Samtalerne kan hjælpe dig med

 • at afklare, hvad du præcist ønsker, at det skal ske
 • at arbejde med dine værdier og dine mål og den måde, du ønsker at leve dit liv på
 • at arbejde med at lære dig selv og nye sider hos dig selv at kende

Du har mange muligheder – hvilke vej vil du lige nu vælge

Back To Top