skip to Main Content

Berettiget til psykologhjælp sygesikringsoverenskomst med personkategori nr. 1 -11 er:

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. trafik- og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom (”Invaliderende” sygdomme opfattes bredt og personer med f.eks. diagnosticerede Usher syndrom, kan henvises under denne kategori. Eller forskellige sygdomme, der forhindrer almen livsførelse/ livskvalitet, nedsat erhvervsevne mv.
 5. pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom (De pårørende er som regel den nærmeste familie, men også bedsteforældre, onkler og tanter, som man f.eks. har haft et nærtstående forhold til).
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer, der har forsøgt selvmord, eller er selvmordstruende.
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet
 9. personer, der inden de fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre former for seksuelle overgreb/ krænkelser.
 10. personer med let til moderat depression aldersgrænsen ophævet, over 18 år efter udført psykometrisk test hos lægen
 11. Angst / OCD (alder: mellem 18 – 38 år)

Der er nogle hændelser, der kan ligge i gråzone, som f.eks. spørgsmål om ”alvorligt invaliderende sygdom”, for det er en bred definition om hvad der er invaliderende.  Dette kan drøftes med egen læge eller psykologen.

Sygesikringen dækker 60 % af psykologhonoraret. Man dækker selv de sidste 40 % Se priserne på hjemmesiden. Er man medlem af ”Sygeforsikringen Danmark”, kan man få yderligere et tilskud på 100 kr. pr. samtale.

Back To Top