skip to Main Content

Ved henvendelser fra forskellige instanser, som jobcenter, familie- og handicapafdelingen samt institutioner, udfører jeg psykologiske undersøgelser

Undersøgelserne indeholder en bred kognitiv, personlighed, neuropsykologisk vurdering if. spørgsmål vedr. tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet, behandlingsbehov eller ved spørgsmål om støttebehov, jobordninger eller pension.

Med speciel døvefaglig viden og erfaring kan undersøgelserne tage udgangspunkt i

 • børne- ungdomspsykologiske undersøgelser
 • voksenpsykologiske undersøgelser
 • intellektuelle og personlighedsundersøgelser
 • neuropsykologiske undersøgelser
 • arbejdsevneundersøgelse
 • revalideringspsykologisk undersøgelse
 • forældrekompetenceundersøgelse
 • undersøgelse af forældrekompetence
 • børnesagkyndige undersøgelser
 • familie undersøgelser

 Vedr. undersøgelsesforløbet

Alle undersøgelser bliver individuelt tilrettelagt, afhængigt af personen, familiens ressourcer og af hvad der ønskes belyst, beskrevet og vurderet.

Særligt vedr. familie, børnesagkyndige og forældrekompetenceundersøgelser, der med tre erklæringer vil kunne indeholde

 • Samtale med hvert af forældrene og en fælles samtale
 • Undersøgelse af hver forældres ressourcer
 • 2-3 hjemme observationer af ca. 2-3 timers varighed
 • Ved større børn, inddrages børnene i undersøgelsen
 • Evt. anden aftalt observation
 • En formidlingsdel af tre erklæringer som:
 1. en rapport hver forældres kognitive og personlige ressourcer
 2. en rapport baseret samspilsobservationerne mellem forældre og barn

Familie/ forældrekompetenceundersøgelserne tager så vidt muligt udgangspunkt i psykologforeningens retningslinjer:

Se psykologforeningens vejledende retningslinjer

En undersøgelse kan tage tid, men når der ligger en rapport, vil den som regel kunne bringe f.eks. en sagsbehandler videre i sit arbejde med bedre, at kunne forstå hvilke behov, der er brug for. Det vil efterfølgende også være lettere, at finde de rette tilbud. En del har efter, at have fået gennemgået en undersøgelse, fået større indsigt forståelse af sin egen situation. Situationen kan bringe både sagsbehandleren og borgeren videre til noget nyt og mere målrettet.

Back To Top