skip to Main Content

Lone Abild Gerhardt
Autoriseret psykolog

Jeg har 24 års erfaring som klinisk psykolog og er autoriseret af Psykolognævnet i Socialministeriet. Som tosproget hørehæmmet behersker jeg både dansk og svensk tegnsprog.

Kontakt og kommunikation med både hørehæmmede og hørende samt døvblinde fungerer fint i det daglige arbejde, ligesom der ved særlige møder og kursusvirksomhed medvirker eksaminerede tegnsprogstolke. Der anvendes både dansk, tegnsprog og tegnstøttet kommunikation.

I behandlingsarbejdet anvendes arbejdsmetoder afhængigt af hvilke problemstillinger der ønskes løst. Arbejdsmetoderne bygger primært på positiv psykologi. Kernen i positiv psykologi tager udgangspunkt i menneskets behov, som grundlæggende handler om det meningsfulde liv, et liv hvor man er ansvarlig og selv skaber livsvarig vækst og udvikling, sin indflydelse og de forandringer der til, for at opnå balance og trivsel.

Mine nøglebegreber er respekt, tillid og kvalitet samt effektivitet. Samarbejdet er aktivt med fokus på det enkelte menneskes udgangspunkt og ønsker.

Det er alment menneskeligt, at vi gennem livet oplever forskellige kriser. Disse kriser rummer som regel altid nye muligheder og kan blive drivkraften og motivation til, at skabe den forandring der skal til.

De tidligere begivenheder, står ikke altid til, at ændre. Gennem det respektfulde samtaleforløb, kan vi bl.a. forholde os til, hvordan og hvorledes disse begivenheder påvirker vores liv i dag. Du har mulighed for at ændre adfærd og gøre noget andet end du plejer. Der vil hurtigt være mærkbar effekt og du vil opleve, at du har fået nye erfaringer og redskaber, som gennem aktiv handling kan bringe dig videre.

Jeg er ikke kun en del af min historie, men mere den person, jeg ønsker, at være – og jeg vælger, hvordan mit liv skal blive

Back To Top